O nás

Sdružení JAMIprojekt vzniklo ze spolupráce ing. Kršňáka a ing. Douši koncem roku 2007. Vytváří společný prostor pro samostatné projektanty z oboru vodních staveb, jež se chtějí podílet na dalším rozvoji v oborech kořenových čistíren, vodních elektráren nebo jiných projektů dle osobních představ. V současné době jsme díky naší všestrannosti schopni zabezpečit široký okruh inženýrských staveb (každý z projektantů je schopen vést projekt zcela samostatně). Převážnou část naší práce tvoří hlavně vodohospodářské projekty – vodní stavby (těmi jsou kořenové čistírny, malé vodní elektrárny, rybí přechody, rybníky, vodovody, kanalizace, atd.). Zároveň se podílíme na výzkumu a vývoji ekologických technologií. Hlavním předmětem naší snahy je rozvoj a optimalizace kořenových ČOV (čistíren odpadních vod) II. generace a MVE (malých vodních elektráren) s Archimédovou turbínou. Tyto přirozené staronové technologie vycházejí ze základních přírodních a fyzikálních principů a jsou jim blízké, dle stavu našeho současného pochopení. Pomáhají nám si opět vzpomenout, jak žít blíž přírodě a s ní v souladu. Přejeme Vám pěkný den. )

Doporučujeme vám tyto zajímavé semináře.