Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) pro obce

Kořenové čistírny, jsou již delší čas v našich podmínkách možnou alternativou k běžným technologiím nejčastěji pro obce od několika desítek až stovek EO, dále pak i pro obce do 2000 EO. Je to zejména pro jejich velmi nízké provozní náklady, jednoduchou údržbu, kterou zvládnou obce vlastními silami i možnost ovlivnit pořizovací náklady stavby vstupními surovinami. V sučastnosti projektujeme kořenové čistírny tzv. II generace do 500 EO, které jsou již stavebně připraveny na očekávané zpřísněné limity v roce 2015 (odstraňování amoniakálního dusíku a fosforu).

Stavba KČOV v našich podmínkách, pro obce nad 2000 EO je rovněž možná, je však nutné jednotlivé posouzení každého případu. Více na toto téma naleznete v článcích sekce KČOV obce, případně nás přímo kontaktujte.