Kontaktní adresy kanceláří

JamiProjekt (sdružení fyzických osob)

Kontaktní adresa kanceláře:
Na Kopci 763
Kladno 1
272 01

Kontakty na projektanty

Pod kontakty projektantu jsou uvedeny nejčastější oblasti projektu z oboru vodních staveb, na které se specializují, autorizace.

Použité zkratky (KČOV – kořenová čistírna odpadních vod, MVE – malé vodní elektrárny, RP – rybí přechody, ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýru a techniku.

JAMIprojekt - Projektanti vodohospodářství a vodních staveb, krajinného inženýrství

Ing. Jaroslav Kršňák
tel.: +420 737 626 762
email: krsnakj@seznam.cz
zaměření: obecní KCOV, aplikovaný výzkum a konzultace KCOV
umístnění: Praha, Říčany

Ing. Michal Douša
tel.: +420 602 940 505
email: michaldousa@post.cz
zaměření: MVE (nízkospádové), rybí přechody - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, člen ČKAIT a ČSKI
umístnění: Kladno

Ing. Tomáš Rudolf
tel.: +420 725 234 224
email: rudoltom@gmail.com
zaměření: MVE (středně a vysokospádové), obecní kořenové čistírny
umístnění: Kladno

Ing. Jitka Jirsáková Pivoňková
tel.: +420 739 034 094
email: jitka.pivonkova@email.cz
zaměření: kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, člen ČKAIT
umístnění: Karlovy Vary

Externí kolegové - vodohospodářské stavby

Ing. Jan Jekl
tel.: +420 725 571 303
email: honha@seznam.cz
web.: www.mekl.cz
zaměření: domovní kořenové čistírny, stavba domovních KCOV
umístění: Praha

Externí kolegové - pozemní stavby

Ing. Tomáš Novotný
tel.: +420 777 623 845
email: novostat@gmail.com
web.: www.novostat.cz
zaměření: statika stavebních konstrukcí - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, člen ČKAIT
umístění: Praha

Ing. Vladimír Kršňák
tel.: +420 602 126 254
email: dum-pokr@seznam.cz
zaměření: stavební dozor, realizace pozemních staveb - autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby, člen ČKAIT
umístění: Říčany

p. Martin Meheš
tel.: +420 722 914 824
email: marmehe@gmail.com
web.: www.mekl.cz
zaměření: projekty pozemních staveb….. rodinné domy, stavební úpravy-rekonstrukce), zahradní a koupací jezírka, stavba domovních KCOV
umístění: Praha