Malé vodní elektrárny (MVE) s Archimédovou turbínou

V České republice a na Slovensku je velký počet míst, kde stávaly mlýny, papírny, hamry, pily atd. Zde všude, i nově ve zbudování u stávajících vodních nádrží a jezů, lze zvážit možnost nasazení Archimédovy turbíny díky malé náročnosti na nutné stavební úpravy (investice) a velmi vysokou účinnost stroje. Nasazení turbíny je vhodnou alternativou také v případech dosud funkčních nebo odstavených starých vodních elektráren s Francisovou či Bánki turbínou s možným dosažením vyššího množství vyrobené elektrické energie za rok. Také množství jezů, které mají spád kolem 1,0 m až 1,4 m a nejsou využívány vlivem malého spádu (pro turbínu typu Kaplan či Francis ekonomicky a technicky na hraně využitelnosti postačující spád), je v naších podmínkách velmi časté.

V sousedním Německu či Rakousku jsou již takto osazeny za posledních 20 let desítky Archimédových turbín, které na těchto malých spádech spolehlivě pracují a vyrábějí elektřinu bez poškozování ovzduší (produkcí CO2), vody či života v ní a s dlouhodobou životností, vysokou spolehlivostí a učinností přeměny energie.

Tato turbína je vhodná pro osazení do rezervací či národních parků, neboť umožňuje průchod ryb a jiných živočichů bez jejich újmy a okysličuje vodu.

Účinnost a pracovní rozsah turbíny (přeměna vodní energie na mechanickou a posléze elektrickou) jsou velké (v Q opt. je 86% účinnost turbíny, náběh již při minimálních průtocích s vysokou účinností), což tak umožňuje vysokou efektivitu výroby elektrické energie. Roční produkce vyrobené elektrické energie je srovnatelná s produkcí turbíny konstrukce typu Kaplan.

Pokud tedy znáte místo, kde je koncentrován spád a je vhodné pro záměr výstavby MVE (malé vodní elektrárny), můžete i vy přispět k udržitelnému životu naší planety a výrobě elektrické energie s vysokou efektivitou z obnovitelného zdroje, který je maximálně šetrný k životnímu prostředí.

Uvítáme, pokud se na nás obrátíte, neboť myšlenku, která započala u Archiméda, řeckého matematika, fyzika, astronoma, filozofa a vynálezce, stojí zato podpořit :-). Ing. Michal Douša (JamiProjekt)

Zajímavé odkazy

Mve.Energetika | Mannpower-hydro | Ritz | Atro | Rehart | Gess