Archimédova turbína

Malé vodní elektrárny s Archimédovou turbínou

V České republice i na Slovensku je velký počet míst, kde stávaly před zásahem éry komunismu mlýny, papírny, hamry, pily, staré vodní elektrárny s Francoisovou turbínou, náhrad poškozených vodních kol, u stávajících vodních zdrží, zde všude je možné a ekonomicky výhodné osadit tuto turbínu s velmi dobrou učinností. Rovněž množství jezů které mají spád kolem 1,0m až 1,4m a nejsou využívány vlivem malého spádu (pro turbínu typu Kaplan či Francis ekonomicky a technicky na hraně využitelnosti postačující spád) je v naších podmínkách nemalé.
V sousedním Německu či Rakousku, jsou již takto osazeny za posledních 15 let desítky Archimédových turbín, které na těchto malých spádech spolehlivě pracují a vyrábějí elektřinu bez poškozování ovzduší, vody či života v něm, s dlouhodobou životností a vysokou spolehlivostí. Turbíny, které je možné osadit i do rezervací či národních parků, neboť umožňují průchod ryb a jiných živočichu bez jejich újmy.

Syndikovat obsah